Support

Gebruikersvoorwaarden


  • Bitcoin maandelijks

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief


Aanvaarding van onze gebruikersvoorwaarden. Door het gebruik van deze website, en verder door je te registreren om onze service te gebruiken, ga je akkoord en aanvaard en voldoe je aan de bepalingen en voorwaarden van het gebruik. Je dient de gehele gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je deze website of een van de diensten gebruikt. Zolang je akkoord gaat met, en daadwerkelijk voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent Bitmymoney je een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te geven en beperkt recht om de website en de Bitmymoney account te gebruiken.

Als je de voorwaarden van het gebruik en de condities die in deze voorwaarden zijn beschreven niet accepteert, maak dan geen gebruik van de website en gebruik onze service niet. Door het openen van een rekening verklaar je uitdrukkelijk en garandeer je dat:
(a) je deze voorwaarden accepteert;
en (b) je tenminste 18 jaar oud bent en beschikt over de volledige capaciteit om deze voorwaarden te accepteren.

Algemene voorwaarden

Bitmymoney.com voert de neutrale algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org. Deze gebruiksvoorwaarden gelden als aanvullende voorwaarden.

Registratie van Bitmymoney account

Om je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, moet je je eerst aanmelden door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Na succesvolle afronding van het registratieproces, zal Bitmymoney jouw Bitmymoney account aanmaken. Bitmymoney kan, naar eigen goeddunken, het aanmaken van het account weigeren.

Verificatie van je identiteit

Om bepaalde functies van je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, kan je gevraagd worden om Bitmymoney bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over je bankrekening (bijvoorbeeld financiële instelling, banknummer en rekeningnummer). Bitmymoney behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen en acties te ondernemen om je identiteit te verifiëren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Met het indienen van deze of enige andere persoonlijke informatie, ben je verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en ga je akkoord om Bitmymoney op de hoogte te houden indien de informatie verandert.

Beperkt gebruiksrecht

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen op deze site zijn eigendom van Bitmymoney en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere toepasselijke wetten. Je kunt informatie tot je nemen, uitsluitend voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits je alle auteurs-en andere eigendomsrechten in acht neemt. Het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkomgeving voor enig ander doel is ten strengste verboden; een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan een overtreding van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Bitcoin transacties

Bitmymoney behoudt zich het recht voor om een hangende transactie te weigeren of te annuleren, zoals vereist door de wet, als een vermoeden bestaat van frauduleus handelen of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel. Als je een Bitcoin transactie initiëert door het invoeren van een Bitcoinadres van de ontvanger, zal Bitmymoney bevestigen dat het Bitcoinadres geldig is; echter Bitmymoney kan niet bevestigen dat het Bitcoinadres behoort tot de beoogde ontvanger. Je dient deze informatie zelf vooraf te controleren.

Bitcoin aankopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid, kun je bitcoin kopen bij Bitmymoney. Bitmymoney zal je de bitcoins verkopen met iDeal voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal aantal Bitcoin dat je wilt kopen, vermenigvuldigd met de genoemde koopprijs op het moment dat je de transactie te initieert. Na afhandeling van de iDeal transactie, kan een dergelijke transactie niet worden geannuleerd, omgekeerd of veranderd.

Bitcoin verkopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het verkopen van bitcoin, kun je bitcoin verkopen aan Bitmymoney. Bitmymoney zal zijn bank opdracht geven om het bedrag over te maken op de door je geselecteerde bankrekening, voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal aantal Bitcoin dat je wenst te verkopen, vermenigvuldigd met de genoemde verkoopprijs op het moment dat je de transactie initieert. Bitmymoney zal je vragen om de verkooptransactie binnen 10 minuten te bevestigen via email. Na 10 minuten vervalt de verkooptransactie. Indien de verkooptransactie is bevestigd via email zal het overeengekomen bedrag binnen twee tot drie werkdagen worden bijgeschreven op je bankrekening.

Bitcoin overmaken / versturen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het overmaken van bitcoin, kun je bitcoin versturen. Je kunt bitcoins versturen naar een emailadres of naar een bitcoinadres. Uit veiligingsoverwegingen ontvang je een email met de gegevens van de overschrijving. Je kunt hier de bedragen en de gegevens nog controleren. Indien je op de link klikt in de email wordt de overschrijving definitief. Indien je de bitcoins toch niet wilt versturen, kun je de e-mail verwijderen. De link is 1 uur geldig, daarna vervalt de transactie. Indien je verstuurt naar email zal de ontvanger een email krijgen ter bevestiging of ter acceptatie (bij een nieuwe gebruiker).

Belastingen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen van toepassing zijn op alle transacties. Je transactie geschiedenis is in te zien op je Bitmymoney rekening.

Limieten

Bitmymoney stelt limieten aan het aantal bitcoin die men kan kopen of verkopen op een bepaalde dag. Zie onze pagina met alle limieten binnen de bitcoinrekening. Bitmymoney behoudt zich het recht voor om het bedrag van de bitcoin die men kan kopen, of verkopen aan te passen.

Vertraging

Bitmymoney slaat je bitcoins 100% veilig op in een combinatie van online en offline opslag. Hierdoor kan het nodig zijn voor Bitmymoney om deze informatie uit offline opslag te halen om een bitcointransactie volgens je instructies uit te voeren, wat de aanvang of toewijzing van deze bitcointransactie kan uitstellen tot 48 uur of meer. Als gebruiker van de Bitmymoney account, accepteer je het risico dat een bitcointransactie door Bitmymoney kan worden vertraagd en ga je ermee akkoord Bitmymoney niet verantwoordelijk te houden is voor enige schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met deze vertraging.

Onderhoud van je account

Je komt overeen dat je geen andere dan je eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot de account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden. De opening of het gebruik van rekeningen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bitmymoney zal resulteren in de onmiddellijke opschorting van alle bovengenoemde rekeningen, evenals alle hangende aankoop / verkoop. Bitmymoney kan er tevens voor kiezen om verdere stappen tegen je te nemen. Je bent ook verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account gegevens, waaronder je wachtwoord en voor alle activiteiten, waaronder transacties die zijn geplaatst op je rekening. Als er verdachte activiteiten op je account door Bitmymoney worden waargenomen, zullen wij je om aanvullende informatie vragen en zullen wij alle transacties in afwachting van deze informatie bevriezen. Je stemt ermee in om aan deze verzoeken gehoor te geven. Je bent verplicht om Bitmymoney onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging via onze contactpagina. De rekening van een klant die deze regels overtreedt kan worden beëindigd, en daarna zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Bitmymoney of een gebruiker van de site.

Beëindiging

Je kunt deze overeenkomst met Bitmymoney beëindigen, en op elk gewenst moment de bitcoinrekening opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties. Bitmymoney kan je toegang tot enige of alle Bitmymoney accounts opschorten of beëindigen om de volgende redenen, maar niet beperkt tot:
(1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen of pogingen om de account van een ander te gebruiken of het verlenen van hulp aan anderen bij voorgaande,
(2) het omzeilen van software beveiligingsfuncties,
(3) het gebruik van het account om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, illegale kansspelen, financiering van terrorisme, kwaadwillig hacken of andere criminele activiteiten uit te voeren,
(4) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden,
(5) onverwachte operationele problemen,
(6) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, 
(7) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel.
(8) bij faillissement van Bitmymoney wordt het tegoed uitgekeerd naar de bankrekeningnummer van de gebruik onder aftrek van de kosten. Indien geen bankrekeningnummer bekend is zal de gebruiker een mail ontvangen om te vragen naar de gegevens. 

Inactieve accounts

Doordat bitcoins als belegging kunnen worden aangehouden, kan een account langere tijd niet inactief zijn.  Bij inactiviteit van een account, wordt:

Na 1 jaar wordt een mail gestuurd met het bericht dat er geen activiteiten zijn.

Na 2 jaar wordt opnieuw een mail gestuurd.

Na 3 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

Na 4 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven en met de mogelijkheid dat gebruikers hun account kunnen opheffen (en de manier waarop).

Na 5 jaar wordt een mail gestuurd met de vraag of de account actief moet blijven, indien de gebruiker niet reageert wordt de rekening opgeheven en de bitcoins omgezet naar euro's (minus de kosten) en op de bankrekening van de gebruiker gestort. Indien de bankrekening niet meer bekend is, vervalt het tegoed.

Beschikbaarheid

Bitmymoney geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Bitmymoney diensten, aangezien de dienst en werking van de bitmymoney site verstoord kan worden door allerlei factoren die buiten onze controle liggen. Wij streven naar een beschikbaarheid van 100% om aan je behoeften te voldoen, maar er zijn geen garanties dat de toegang niet wordt onderbroken, of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, omissies of het verlies van de verzonden informatie zijn. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site normaal kan worden benaderd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen de site opschorten voor onderhoud, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om je vooraf in kennis te stellen. Je erkent dat dit niet mogelijk is in geval van nood.

Computervirussen

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid, voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die je computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden je aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software. Je moet zich er ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen en Je dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Bitmymoney altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op je Bitmymoney account via de Bitmymoney site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als je een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging.

Privacy

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Bitmymoney. Lees ons privacy beleid, dat wordt opgenomen door verwijzing in deze overeenkomst, met het oog op een beter begrip van onze inzet voor het behoud van je privacy, evenals ons gebruik en openbaarmaking van je gegevens.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Bitmymoney en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes, kosten of boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit of in verband komen met (a) je schending van deze overeenkomst, (b) je gebruik van de Bitmymoney account, of (c) je schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

Change of Control

In het geval dat Bitmymoney wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor, in een van deze omstandigheden, om de informatie die wij van je hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere over te dragen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak of voorwaarde buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt te zijn, daad van burgerlijke of militaire autoriteiten, daad van terrorisme, onlusten, oorlog, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet diensten of netwerk provider diensten, het falen van apparatuur en / of software, andere ramp of een andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aankoop of verkoop Bitcoins is jouw beslissing en Bitmymoney is niet aansprakelijk voor enige geleden schade zijn.

Regulering

Onze dienst bestaat uit het faciliteren van het kopen, verkopen, ontvangen en versturen van bitcoins. De diensten die wij leveren vallen niet binnen de Europese financiele wetgeving (Payment Service Directive). Lees verder op onze pagina over regulering.

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

Klachtenafhandeling

Laat het ons direct weten als je een klacht hebt. Dan kunnen we je snel helpen.
Je kunt met je klacht terecht bij de supportafdeling, via de chat, email of telefoon. De contactgegevens vind je op onze contactpagina. De supportafdeling zal hier direct op reageren en samen met je een oplossing voor het probleem zoeken.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en je wilt een officiële klacht indienen, dan kun je je klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Bitmymoney. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: je naam en adres, de datum, en een duidelijke omschrijving van de klacht.
De klacht wordt geregistreerd en je ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 1 week wordt een afspraak gemaakt met de directeur van Bitmymoney en wordt in overleg gekeken wat de oplossing wordt voor het probleem. De oplossing wordt schriftelijk aan je bevestigd.

Mochten we er onverhoopt niet uitkomen, kunt u de klacht voorleggen aan Thuiswinkel.org, via klachten@thuiswinkel.org.
Wanneer ook deze klachtenbemiddeling niet helpt, kun je naar de Geschillencommissie Thuiswinkel stappen.

8 maart 2016