Support

Gebruiksvoorwaarden Bitmymoney

Door het gebruik van deze website en/of de mobiele app en door een Bitmymoney account (ook te lezen als Bitmymoney rekening) aan te maken, ga je akkoord en aanvaard je de (gebruiks)voorwaarden.

Je dient de gehele gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je de website en/of de mobiele app gebruikt.
Als je de voorwaarden niet accepteert, kun je geen gebruik maken van deze website of de mobiele app.

 

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de website en/of de mobiele app en het aanmaken van een Bitmymoney account (het openen van de Bitmymoney rekening) verklaar je uitdrukkelijk en garandeer je dat:

(a) je deze voorwaarden accepteert;

en

(b) je tenminste 18 jaar oud bent of, indien jonger dan 18 jaar toestemming hebt van een ouder of voogd.

 

Bitmymoney verwijst in deze voorwaarden naar het bedrijf Bitmymoney BV, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67547893 en met haar zetel op Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag, Nederland. Afhankelijk van de context kan Bitmymoney ook verwijzen naar de diensten, de website www.bitmymoney.com en de mobiele app geleverd door Bitmymoney.

Uitsluiting herroepingsrecht

De aankoop en verkoop van Cryptocurrencies zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer (Bitmymoney) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht, RICHTLIJN 2011/83/EU).

Alle transacties zijn onomkeerbaar

Koop- en verkooptransacties zijn wegens koersschommelingen niet omkeerbaar. Eenmaal gedane aankopen of verkopen zijn definitief. Cryptocurrencies kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Het versturen van cryptocurrencies via het blockchain-netwerk is niet terug te draaien, alle transacties in het blockchain-netwerk zijn definitief.

Risico’s

Door het gebruik van een Bitmymoney account ben je je bewust van de risico's die horen bij bezit en gebruik van Cryptocurrencies (ook wel cryptovaluta genoemd, zoals Bitcoin, Ether en Litecoin).

Je bent ervan bewust dat de waarde van Cryptocurrencies op elk moment kan fluctueren en zelfs waardeloos kan worden.

Onder de risico’s vallen onder meer het ontbreken van enige garanties voor waarde en waardebehoud, de onomkeerbaarheid van transacties alsmede het ontbreken van controle door overheidsorganen of financiële autoriteiten. Geen centrale bank kan beschermende of corrigerende maatregelen treffen om de waarde van Cryptocurrencies te beschermen.

Registratie van Bitmymoney account

Om je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Na succesvolle afronding van het registratieproces, zal Bitmymoney jouw Bitmymoney account aanmaken. Bitmymoney kan, naar eigen goeddunken, het aanmaken van het account weigeren.

Verificatie van je identiteit

Om bepaalde diensten van je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, kan je gevraagd worden om Bitmymoney persoonlijke gegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over je bankrekening (bijvoorbeeld financiële instelling, banknummer en rekeningnummer). Bitmymoney behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen, om gegevens te verifiëren in andere databases (bijvoorbeeld het handelsregister) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de - door jou - verstrekte informatie en je gaat akkoord om Bitmymoney op de hoogte te houden indien de informatie verandert. Bij constatering van het verstrekken van onjuiste gegevens is Bitmymoney gerechtigd het account op te schorten en de tegoeden te bevriezen.

Persoonlijke informatie wordt veilig opgeslagen voor zolang je bij ons bent geregistreerd en daarna zolang dit wettelijk vereist is.

Transacties op de Bitmymoney account

Bitmymoney behoudt zich het recht voor om transacties op te schorten, te weigeren of te annuleren, en een account te bevriezen, als een vermoeden bestaat van frauduleus handelen of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel. Bitmymoney behoudt zich het recht voor eventuele kosten door te berekenen.

Prijzen en informatie

Alle aan- en verkopen hebben betrekking op digitale goederen zonder een vaste waarde. Bij elke transactie ga je akkoord met de prijs die Bitmymoney op dat moment heeft bepaald. Je begrijpt dat alle tarieven variabel zijn en op elk moment kunnen veranderen.

Bitmymoney zal de prijs, inclusief kosten en vergoedingen, voor de Cryptocurrencies duidelijk vermelden voor een aankoop of verkoop. De prijzen blijven van kracht gedurende de tijdspanne die bij de aan- en verkoop vermeldt staat. Deze tijdspanne gaat in nadat je opdracht hebt gestart tot aan- of verkoop.

Hoewel Bitmymoney zich inspant om nauwkeurige en tijdige (prijs)informatie op de website te plaatsen, is het mogelijk dat gepubliceerde prijzen en gegevens (type-)fouten kunnen bevatten. Bitmymoney aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zulke fouten.

Cryptocurrencies aankopen

Zodra je met succes de benodigde verificatie stappen hebt voltooid, kun je Cryptocurrencies kopen bij Bitmymoney.
Bitmymoney ondersteunt alleen aankopen vanaf een SEPA-bankrekening. Bitmymoney heeft geen invloed op de verwerkingssnelheid van SEPA-overboekingen.

Cryptocurrencies verkopen

Zodra je met succes de benodigde verificatie stappen hebt voltooid, kun je Cryptocurrencies verkopen aan Bitmymoney. Uit veiligheidsoverwegingen is een extra verificatie-stap nodig om de verkoop te bevestigen. Wij zullen de bank opdracht geven om het bedrag over te maken op de door jou geselecteerde bankrekening.

Bitmymoney betaalt alleen uit aan SEPA-bankrekeningen. Bitmymoney heeft geen invloed op de verwerkingssnelheid van SEPA-overboekingen en is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met uitbetalingen als gevolg van een storing of andere problemen bij de bank.

Cryptocurrencies versturen

Zodra je met succes de benodigde verificatie stappen hebt voltooid, kun je Cryptocurrencies versturen. Uit veiligheidsoverwegingen is een extra verificatie-stap nodig om de verstuur-actie te bevestigen. Deze bevestiging is beperkte tijd geldig, daarna vervalt de opdracht tot overschrijven. Deze tijdspanne staat vermeld bij de verstuur-actie.

Als je Cryptocurrencies verstuurt naar een cryptocurrency-adres van de ontvanger, zal Bitmymoney bevestigen dat het cryptocurrency-adres geldig is; echter Bitmymoney kan niet bevestigen dat het cryptocurrency-adres behoort tot de beoogde ontvanger. Je dient deze informatie zelf vooraf te controleren. Het is van groot belang dat je het juiste cryptocurrency-adres invoert van de juiste currency, wij kunnen je niet helpen als je een verkeerd adres gebruikt.

Bitmymoney zorgt ervoor dat binnen enkele minuten de verstuur-transactie naar het cryptocurrency-adres van de ontvanger wordt aangemaakt en verzonden over het blockchain-netwerk. Bitmymoney heeft geen invloed op de verdere afhandeling door het blockchain-netwerk.

Cryptocurrencies storten

Zodra je met succes de benodigde verificatie stappen hebt voltooid, kun je Cryptocurrencies storten in je Bitmymoney account. Stortingen zijn pas zichtbaar in je Bitmymoney account na voldoende bevestigingen in het blockchain-netwerk, Bitmymoney heeft geen invloed op dit proces.

Fair use policy

Op al onze diensten is fair use van toepassing. Bij overmatig of afwijkend gebruik, kan Bitmymoney je verzoeken het gebruik te staken. Bitmymoney is gerechtigd het account op te schorten en de tegoeden te bevriezen.

Best effort policy

Bitmymoney hanteert een best effort policy bij voordelen die kunnen voortvloeien uit het bezit van Cryptocurrencies, zoals maar niet beperkt tot forks of airdrops. Het is de beslissing van Bitmymoney en je kunt hier geen aanspraak op maken. Bitmymoney zal meerdere factoren laten meewegen, zoals voldoende belangstelling, notering op meerdere beurzen en voldoende waarde om de benodigde inspanning door Bitmymoney te rechtvaardigen.

Limieten

Bitmymoney stelt limieten aan het aantal Cryptocurrencies dat men kan kopen, versturen of verkopen in een transactie en binnen tijdsperiodes. Deze limieten zijn afhankelijk van de mate van verificatie. Bitmymoney behoudt zich het recht voor om de limieten op elk moment aan te passen, ten behoeve van, maar niet beperkt tot wijzigingen in de wetgeving.

Vertraging

Bitmymoney slaat je Cryptocurrencies veilig op in een combinatie van online en offline opslag. Minimaal 95% van alle klant tegoeden worden bewaard in offline opslag op diverse locaties. Hierdoor kan het nodig zijn voor Bitmymoney om deze informatie uit de offline opslag te halen om een cryptocurrency-transactie volgens je instructies uit te voeren, wat de aanvang of toewijzing van deze cryptocurrency-transactie kan uitstellen tot 48 uur of meer.

Als gebruiker van een Bitmymoney account, accepteer je het risico dat een cryptocurrency-transactie door Bitmymoney kan worden vertraagd en ga je ermee akkoord Bitmymoney niet verantwoordelijk te houden is voor enige schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met deze vertraging.

Kosten en vergoedingen diensten

Alle geldende kosten en commissies worden weergegeven op de website van Bitmymoney. Bij het openen van een Bitmymoney account en het kopen, verkopen en versturen van Cryptocurrencies ga je akkoord met de ingehouden kosten en commissies.

Bitmymoney mag te allen tijde de kosten en vergoedingen aanpassen. Bitmymoney geeft de actuele tarieven weer op de website.

Belastingen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen van toepassing zijn op je transacties. De waarde van je Cryptocurrencies per 1 januari van elk jaar is in te zien in je Bitmymoney account.

Eigen verantwoordelijkheid / beveiliging

Het invoeren van de juiste gegevens is je eigen verantwoordelijkheid en van groot belang aangezien transacties niet zijn terug te draaien. Bitmymoney kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten hierin.

Bitmymoney biedt mogelijkheden om je Bitmymoney account extra te beveiligen, het is jouw verantwoordelijkheid om daar gebruik van te maken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord en het vertrouwelijk houden van je inloggegevens en andere authenticatiegegevens. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als de inloggegevens en of authenticatiegegevens in verkeerde handen vallen. Indien je weet of vermoedt dat je authenticatie-gegevens zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dien je direct contact op te nemen met Bitmymoney. Bitmymoney zal je nooit vragen om wachtwoorden of authenticatie codes te verstrekken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van je e-mail, je internetverbinding en de apparaten waarmee je Bitmymoney gebruikt. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die je computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden je aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software.

Je moet je er van bewust zijn dat SMS en e-maildiensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen. Je dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Bitmymoney altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op je Bitmymoney account via de Bitmymoney site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als je een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging. Bij twijfel neem contact op met Bitmymoney via de contactgegevens op de website of app.

Beschikbaarheid

Bitmymoney geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Bitmymoney diensten, aangezien de dienst en werking van de Bitmymoney diensten verstoord kunnen worden door factoren die buiten onze controle liggen. Bitmymoney doet haar uiterste best en levert alle redelijke inspanningen om de diensten zo goed mogelijk te laten functioneren, 24 uur per dag, 7 dagen per week, maar kan dit nooit volledig garanderen.

Onzekerheid in de blockchain of in het protocol kan aanleiding zijn om delen van de dienstverlening voor een periode stil te leggen. Daarnaast kunnen we de diensten opschorten voor onderhoud.

Bitmymoney zal alle redelijke inspanningen leveren om je vooraf in kennis te stellen, je erkent dat dit niet mogelijk is in geval van nood.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot: terrorisme, hacks, onlusten, oorlog, faillissement van een van onze banken, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet-diensten of netwerk provider-diensten, het falen van apparatuur en/of software, stroomstoringen, bankstoringen, problemen in het blockchain-netwerk of een andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt. Overmacht doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Bij schade in welke vorm dan ook ontstaan door overmacht is Bitmymoney nooit en te nimmer aansprakelijk.

Aanspraak op klant tegoeden

Klant tegoeden in Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn ondergebracht in de Stichting Bitmymoney Client Management Foundation. Deze stichting is verantwoordelijk voor alle te beheren cryptocurrencies van klanten van Bitmymoney BV. In geen geval kan Bitmymoney BV aanspraak maken op deze klant tegoeden.

Ongeoorloofd gebruik

Je komt overeen dat je geen andere dan je eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot het account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account gegevens, waaronder je wachtwoord.

Je bent verplicht om Bitmymoney onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging.

Het is strikt verboden om Bitmymoney te gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het witwassen van geld, illegale gokactiviteiten, oplichting, terrorismefinanciering, belastingontduiking, handel in niet legitiem verkregen cryptocurrencies, kwaadwillende hacking of enige criminele of illegale activiteit.

Bij constatering van wetsovertredingen is Bitmymoney genoodzaakt melding te doen bij de daartoe gerechtigde instanties. Als er verdachte activiteiten op je account door Bitmymoney worden waargenomen, zullen wij je om aanvullende informatie vragen en zullen wij je account en alle lopende transacties, in afwachting van deze informatie, bevriezen. Je stemt ermee in om aan deze verzoeken gehoor te geven.

Als je deze regels overtreedt, zal je Bitmymoney account worden beëindigd, en daarna zal je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Bitmymoney.

Beëindiging

Je kunt op elk gewenst moment je Bitmymoney account opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties.   

Bitmymoney behoudt zich het recht om je de toegang tot enige of alle Bitmymoney accounts op te schorten of te beëindigen. Dit kan om de volgende redenen, maar niet beperkt tot: (1) het omzeilen van software beveiligingsfuncties, (2) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden, (3) onverwachte operationele problemen, (4) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, (5) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel, (6) bij faillissement van Bitmymoney BV.

Inactieve accounts

Indien je 5 jaar niet meer ingelogd hebt op je account, ontvang je een e-mail van Bitmymoney met de vraag of je je account wilt voortzetten of opheffen.

Na 10 jaar inactiviteit wordt het account opgeheven, de tegoeden omgezet naar euro’s en wordt het restant minus de kosten van onderzoek op de bankrekening gestort. Indien de bankrekening niet meer bekend is, vervalt het tegoed.

Privacy

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Bitmymoney. Bitmymoney verplicht zich om hiervoor een privacybeleid op te stellen, waarin jouw rechten en de opslag, openbaarmaking en verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd.

Bitmymoney deelt geen gebruikersgegevens met derden tenzij het hier wettelijk toe verplicht is. Wanneer Bitmymoney wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken, zal hier altijd gehoor aan gegeven worden.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Bitmymoney en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit, of in verband komen met, (a) je schending van deze overeenkomst, (b) je gebruik van het Bitmymoney account, of (c) je schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

Change of Control

In het geval dat Bitmymoney wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor om de informatie die wij van je hebben verzameld over te dragen.

Geen financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aan- of verkoop van Cryptocurrencies is jouw beslissing en Bitmymoney is niet aansprakelijk voor enige geleden schade.

Regulering

Onze diensten bestaan uit het faciliteren van het kopen, verkopen, ontvangen, aanhouden en versturen van Cryptocurrencies. De diensten die wij leveren vallen niet binnen de Europese financiële wetgeving (Payment Service Directive).

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht en zijn van toepassing op alle diensten die Bitmymoney aanbiedt.
Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een probleem of benodigde actie, heeft Bitmymoney de bepalende stem.

Klachtenafhandeling

Klachten kunnen gemeld worden per e-mail aan Bitmymoney. De contactgegevens van Bitmymoney zijn terug te vinden op de website. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: je naam, adres, datum en een duidelijke omschrijving van de klacht. Bitmymoney zal hierop reageren en samen naar een oplossing zoeken voor het probleem naar tevredenheid van beide partijen. Bitmymoney zal het proces en de afspraken schriftelijk bevestigen.

Wijzigingen

Bitmymoney behoudt zich het recht voor om delen van deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Je wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via je account. Na een dergelijke kennisgeving is het jouw verantwoordelijkheid om de gewijzigde voorwaarden te bekijken. Het voortgezette gebruik van de website of app na het plaatsen van een kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden betekent dat je de wijzigingen accepteert.

 

Den Haag, 14 juli 2018