Support

Voorwaarden

  • Bitcoin maandelijks

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief


Door het gebruik van deze website en door een Bitmymoney account aan te maken, ga je akkoord en aanvaard je de voorwaarden. Je dient de gehele gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je deze website gebruikt. Als je de voorwaarden niet accepteert, kun je geen gebruik maken van deze website.

Waar in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over Bitmymoney wordt Bitmymoney BV bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders vermeld is.

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van de website en aanmaken van een Bitmymoney account (het openen van een Bitcoinrekening) verklaar je uitdrukkelijk en garandeer je dat:
(a) je deze voorwaarden accepteert;
en
(b) je tenminste 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

Uitsluiting herroepingsrecht

De aankoop en verkoop van bitcoins zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer (Bitmymoney) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht, RICHTLIJN 2011/83/EU).

Alle transacties onomkeerbaar

Koop- en verkooptransacties zijn wegens koersschommelingen niet omkeerbaar. Eenmaal gedane aankopen of verkopen zijn definitief. Bitcoins kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Het versturen van bitcoins is niet terug te draaien, alle transacties in het bitcoinnetwerk zijn definitief. Bitmymoney is niet verantwoordelijk voor verkeerde transacties gemaakt door een gebruiker.

Beschikbaarheid

Bitmymoney geeft geen garantie voor een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot alle delen van de Bitmymoney diensten, aangezien de dienst en werking van de bitmymoney site verstoord kan worden door allerlei factoren die buiten onze controle liggen. Bitmymoney doet haar uiterste best om de dienst zo goed mogelijk te laten functioneren, 24 uur per dag, 7 dagen per week, maar kan dit nooit volledig garanderen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site normaal kan worden benaderd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
Onzekerheid in de blockchain of in het protocol (mogelijke forks) kan aanleiding zijn om de dienstverlening voor een periode stil te leggen.
We kunnen de site opschorten voor onderhoud.
Bitmymoney zal alle redelijke inspanningen leveren om je vooraf in kennis te stellen, je erkent dat dit niet mogelijk is in geval van nood.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van een oorzaak buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot: terrorisme, hacks, onlusten, oorlog, faillissement van een van onze banken, staking of andere arbeidsconflicten, brand, onderbreking van de telecommunicatie of internet diensten of netwerk provider diensten, het falen van apparatuur en / of software, stroomstoringen, bankstoringen, problemen in het bitcoinprotocol of een andere ramp of een andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt. Overmacht doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Bij schade in welke vorm dan ook ontstaan door overmacht is Bitmymoney nooit en te nimmer aansprakelijk.

Geen garantie waardebehoud

Je dient er van bewust te zijn dat de waarde van bitcoins kunnen fluctueren. Er is geen enkele garantie voor waardebehoud.

Aanspraak op klanttegoeden

Klanttegoeden in Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn ondergebracht in de Stichting Bitmymoney Client Management Foundation. Deze stichting is verantwoordelijk voor alle te beheren cryptocurrencies van gebruikers van Bitmymoney BV. In geen geval kan Bitmymoney BV aanspraak maken op deze klanttegoeden.

Ongeoorloofd gebruik

Je komt overeen dat je geen andere dan je eigen account zal gebruiken, of toegang probeert te krijgen tot de account van een ander, of anderen zal helpen bij het verkrijgen van toegang door onbevoegden.
Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account gegevens, waaronder je wachtwoord.
Het is strikt verboden om Bitmymoney te gebruiken voor illegale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn witwassen van geld, belastingontduiking en handel in niet legitiem verkregen cryptocurrencies.
Bij constatering van wetsovertredingen door de gebruiker is Bitmymoney genoodzaakt melding te doen bij de daartoe gerechtigde instanties.
Als er verdachte activiteiten op je account door Bitmymoney worden waargenomen, zullen wij je om aanvullende informatie vragen en zullen wij je account en alle lopende transacties in afwachting van deze informatie bevriezen. Je stemt ermee in om aan deze verzoeken gehoor te geven.

Je bent verplicht om Bitmymoney onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging.

De Bitmymoney account van een klant die deze regels overtreedt kan worden beëindigd, en daarna zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die opgelopen is door Bitmymoney of een gebruiker van de site.

Beëindiging

Je kunt deze overeenkomst met Bitmymoney beëindigen, en op elk gewenst moment de Bitmymoney account opzeggen, na afwikkeling van lopende transacties.
Bitmymoney kan je toegang tot enige of alle Bitmymoney accounts opschorten of beëindigen om de volgende redenen, maar niet beperkt tot: (1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen of pogingen om de account van een ander te gebruiken of het verlenen van hulp aan anderen bij voorgaande, (2) het omzeilen van software beveiligingsfuncties, (3) het gebruik van het account om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, illegale kansspelen, financiering van terrorisme, kwaadwillig hacken of andere criminele activiteiten uit te voeren, (4) de schendingen van deze gebruiksvoorwaarden, (5) onverwachte operationele problemen, (6) een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, (7) zoals vereist door een geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel, (8) bij faillissement van Bitmymoney BV.

Registratie van Bitmymoney account

Om je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, moet je je eerst aanmelden door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Na succesvolle afronding van het registratieproces, zal Bitmymoney jouw Bitmymoney account aanmaken. Bitmymoney kan, naar eigen goeddunken, het aanmaken van het account weigeren.

Verificatie van je identiteit

Om bepaalde functies van je Bitmymoney account te kunnen gebruiken, kan je gevraagd worden om Bitmymoney bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over je bankrekening (bijvoorbeeld financiële instelling, banknummer en rekeningnummer).
Bitmymoney behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen, om gegevens te verifiëren in andere databases (bijvoorbeeld KvK) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de - door jou - verstrekte informatie. Je gaat akkoord om Bitmymoney op de hoogte te houden indien de informatie verandert. Bij constatering van het verstrekken van onjuiste gegevens is Bitmymoney gerechtigd het account op te schorten en de tegoeden te bevriezen. Ingestuurde documenten en gegevens worden veilige opgeslagen voor zolang de gebruiker is geregistreerd en daarna zolang dit wettelijk vereist is, doch minimaal 1 jaar.

Eigen verantwoordelijkheid / beveiliging

Het invoeren van de juiste gegevens is je eigen verantwoordelijkheid en van groot belang aangezien transacties niet terug te draaien zij, fouten hierin zijn altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Na de bevestiging van de aankoop-, verkoop- of verstuur-transactie, is de transactie definitief en kan deze niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je inloggegevens en 2FA-authenticatiegegevens. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als de inlogggevens en of 2FA-authenticatiegegevens in verkeerde handen vallen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van je e-mail, je internetverbinding en de apparaten waarmee je Bitmymoney gebruikt.

Indien je weet of vermoedt dat je authenticatie-middelen zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dien je direct contact op te nemen met Bitmymoney. Bitmymoney zal je nooit vragen om wachtwoorden of authenticatie codes te verstrekken.

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid, voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die je computer of andere apparatuur kan beïnvloeden. We raden je aan regelmatig gebruik te maken van virus screening en preventie software. Je moet je er van bewust zijn dat SMS en e-maildiensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen. Je dient berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van Bitmymoney altijd zorgvuldig te controleren. Log altijd in op je Bitmymoney account via de Bitmymoney site om transacties of benodigde acties te beoordelen of als je een zekerheid wenst over de echtheid van een mededeling of aankondiging.

Transacties op de Bitmymoney account

Bitmymoney behoudt zich het recht voor om transacties op te schorten, te weigeren of te annuleren, en een account te bevriezen, als een vermoeden bestaat van frauduleus handelen of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel. Alle transacties zijn onomkeerbaar.

Bitcoin aankopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid, kun je bitcoin kopen bij Bitmymoney. Bitmymoney zal de prijs voor de bitcoins inclusief kosten en vergoedingen duidelijk vermelden voor de betaling. Bitmymoney ondersteunt alleen aankopen vanaf een SEPA-bankrekening. Bij het aankopen van Bitcoin via een SEPA overboeking gaat je akkoord dat Bitmymoney 5 dagen na ontvangst van de euro’s het Euro-bedrag automatisch omzet in Bitcoin, bij de dan geldende koers. Bitmymoney heeft geen invloed op de verwerkingssnelheid van SEPA-overboekingen. Na afhandeling van de aankoop transactie, kan een aankoop niet geannuleerd, teruggedraaid of veranderd worden.

Bitcoin verkopen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het verkopen van bitcoin, kun je bitcoin verkopen aan Bitmymoney. Bitmymoney zal de bank opdracht geven om het bedrag over te maken op de door jou geselecteerde bankrekening. Bitmymoney zal je vragen om de verkooptransactie binnen 10 minuten te bevestigen via een extra verificatiestap (email of 2FA). Na 10 minuten vervalt het aanbod tot verkoop. Indien je de verkooptransactie tijdig hebt bevestigd, zal het overeengekomen bedrag binnen een tot drie werkdagen worden bijgeschreven op je bankrekening.

Wegens koersschommelingen is de verkoopactie na bevestiging niet meer terug te draaien.
 

Bitmymoney betaalt alleen uit aan een SEPA-bankrekening. Bitmymoney heeft geen invloed op de verwerkingssnelheid van SEPA-overboekingen en is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met uitbetalingen als gevolg van een storing of andere problemen bij de bank.

Bitcoin overmaken / versturen

Zodra je met succes de verificatie stappen hebt voltooid voor het overmaken van bitcoin, kun je bitcoin versturen. Je kunt bitcoins versturen naar een emailadres of naar een bitcoinadres. Uit veiligheidsoverwegingen is een extra verificatiestap nodig via mail of 2FA. Deze bevestiging is beperkte tijd geldig, daarna vervalt de opdracht tot overschrijven. Als je de bevestiging tijdig hebt afgerond, wordt de overschrijving definitief uitgevoerd.

Als je een Bitcoin transactie initiëert door het invoeren van een Bitcoinadres van de ontvanger, zal Bitmymoney bevestigen dat het Bitcoinadres geldig is; echter Bitmymoney kan niet bevestigen dat het Bitcoinadres behoort tot de beoogde ontvanger. Je dient deze informatie zelf vooraf te controleren.

Bitmymoney zorgt ervoor dat binnen enkele minuten de transactie wordt aangemaakt en verzonden over het Bitcoin-netwerk. Bitmymoney heeft geen invloed op de verdere afhandeling door het netwerk. De transactie is niet terug te draaien.

Het versturen van bitcoins mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Transacties naar frauduleuze websites of personen kunnen tot gevolg hebben dat je transacties worden geblokkeerd en je account bevroren wordt. Bitmymoney behoudt zich het recht voor eventuele kosten door te berekenen.

Limieten

Bitmymoney stelt limieten aan het aantal bitcoin die men kan kopen, versturen of verkopen in een transactie en binnen tijdsperiodes, afhankelijk van de mate van verificatie. Bitmymoney behoudt zich het recht voor om de limieten aan te passen.

Vertraging

Bitmymoney slaat je bitcoins veilig op in een combinatie van online en offline opslag. Minimaal 95% van alle klanttegoeden worden bewaard in offline opslag op diverse locaties. Hierdoor kan het nodig zijn voor Bitmymoney om deze informatie uit de offline opslag te halen om een bitcointransactie volgens je instructies uit te voeren, wat de aanvang of toewijzing van deze bitcointransactie kan uitstellen tot 48 uur of meer.
Als gebruiker van de Bitmymoney account, accepteer je het risico dat een bitcointransactie door Bitmymoney kan worden vertraagd en ga je ermee akkoord Bitmymoney niet verantwoordelijk te houden is voor enige schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met deze vertraging. 

Kosten en vergoedingen diensten

De kosten bij transacties worden duidelijk weergegeven. Bij het kopen, verkopen en versturen van bitcoin, gaat de gebruiker akkoord met de ingehouden kosten. 

Belastingen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, belastingen van toepassing zijn. Je transactie geschiedenis en de waarde van je bitcoins per 1 januari van elk jaar is in te zien in je Bitmymoney account.

Inactieve accounts

Indien op een account niet meer ingelogd wordt, worden eigenaren van deze accounts actief benaderd na 5, 7 en 9 jaar.
Na 10 jaar wordt een laatste inspanning gedaan om de eigenaar te identificeren en de tegoeden aan de eigenaar te doen toekomen. Mocht dit niet lukken vervalt het tegoed na 10 jaar, aan Bitmymoney.

Risico’s

Door het gebruik van je Bitmymoney acccount ben je je bewust van risico's die gepaard gaan met bezit en gebruik van cryptocurrencies. Hieronder vallen onder meer het ontbreken van enige garanties voor waarde en waardebehoud, de onomkeerbaarheid van transacties alsmede het ontbreken van regelering door financiële autoriteiten.

Privacy

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Bitmymoney. Bitmymoney verplicht zich om een privacybeleid op te stellen, waarbij onze inzet is vastgelegd voor het behoud van je privacy, evenals ons gebruik en openbaarmaking van je gegevens.
Bitmymoney deelt geen gebruikersgegevens met derden tenzij het hier wettelijk toe verplicht is.
Bitmymoney verplicht zich om haar uiterste best te doen om verstrekte gegevens en documenten veilig op te slaan.
Correspondentie tussen gebruiker en Bitmymoney is vertrouwelijk en mag door geen van beide partijen gepubliceerd of verstrekt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

Doorgeven van balansgegevens

Als je via IEX.nl klant bent geworden bij Bitmymoney, ga je akkoord dat IEX Media inzage krijgt in de balans van je Bitcoinrekening, waardoor je de waarde van je bitcoinportefeuille via IEX.nl kan inzien.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Bitmymoney en elk van haar werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes opgelegd door een regelgevende instantie) die voortkomen uit of in verband komen met (a) je schending van deze overeenkomst, (b) je gebruik van de Bitmymoney account, of (c) je schending van enige wet, regel of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

Change of Control

In het geval dat Bitmymoney wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor, in een van deze omstandigheden, om de informatie die wij van je hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere over te dragen.

Geen financieel advies

In deze gebruiksvoorwaarden is geen enkel advies opgenomen. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van bitcoins is jouw beslissing en Bitmymoney is niet aansprakelijk voor enige geleden schade.

Regulering

Onze diensten bestaan uit het faciliteren van het kopen, verkopen, ontvangen, aanhouden en versturen van bitcoins. De diensten die wij leveren vallen niet binnen de Europese financiële wetgeving (Payment Service Directive).

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bitmymoney aanbiedt aan de gebruiker. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een probleem of benodigde actie, heeft Bitmymoney de bepalende stem.

Klachtenafhandeling

Klachten kunnen gemeld worden per e-mail aan Bitmymoney. De contactgegevens van Bitmymoney zijn terug te vinden op de website. In deze klacht moet in ieder geval zijn opgenomen: je naam en adres, de datum, en een duidelijke omschrijving van de klacht. Bitmymoney zal hierop reageren en samen met je een oplossing zoeken voor het probleem naar tevredenheid van beide partijen. Bitmymoney zal het proces en de afspraken schriftelijke bevestigen. Bitmymoney zal de klachten administreren en deze gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren.

Wijzigingen

Wijzigingen in de voorwaarden worden weergegeven in de Bitmymoney account of per e-mail gemeld.

 

3 november 2017