Support

Regelgeving (KYC / AML)

Nieuwe wetgeving

In 2020 is wetgeving van kracht geworden die ook voor Bitmymoney geldt.
Op de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4) is een amendement gekomen (wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook wel AMLD5 genoemd), waarin een registratie verplicht wordt voor aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuatie en aanbieders van bewaarportemonnees. Bitmymoney is sinds november 2020 geregistreerd bij DNB.

 

VBNL - Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

Bitmymoney is aangesloten bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle bitcoinsector. De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit van de bij haar aangesloten bedrijven. Het doel van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland is het bewaken van de kwaliteit van de aangesloten Bitcoinbedrijven in Nederland door het bevorderen van zelfregulering en het voorkomen en bestrijden van Bitcoin gerelateerde fraude. De vereniging is sinds 2014 actief en biedt overheden en andere instellingen een aanspreekpunt.

 

Ken uw klant (KYC)

Regelgeving rond financiële diensten vereist, dat Bitmymoney maatregelen neemt tegen misbruik. Deze regelgeving kent altijd twee kanten. Aan de ene kant het beschermen van klanten en aan de andere kant het voorkomen van financiele overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via onze diensten.

In praktijk betekent dit dat we je om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat we bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know your customer.

Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig bitcoins kopen voor een klein bedrag. Bij grotere bedragen zullen we je identiteit verifiëren, door het overleggen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zullen we bij grote bedragen vragen moeten stellen omtrent de herkomst van de fondsen (source-of-funds).

 

Maatregelen tegen witwassen (AML)

Het witwassen van geld is de poging om de aard, de locatie, de bron, het eigendom of de controle op het geld te verbergen. Ook bekend als AML, van het Engelse Anti Money Laundering. Bitmymoney moet er rekening mee houden dat er klanten komen die op onrechtmatige wijze verkregen bitcoins of euro's via de diensten van Bitmymoney willen verzilveren.

Bitmymoney heeft een uitgebreid beleid ontwikkeld om het risico te minimaliseren, dat onze diensten zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit beleid omvat naast KYC maatregelen onder andere ook transactiemonitoring met fraude-detectie en een goede samenwerking met politie en andere overheidsinstanties.

 

FATF richtlijn juni 2019

De FATF heeft in juni een nieuwe richtlijn uitgegeven die verschillende eisen stelt aan virtuele valuta. De belangrijkste eis is dat bij het versturen van Bitcoins (en andere cryptovaluta) tussen Exchanges, de ontvangende en verzendende Exchange de identiteit moet kennen van de beide personen. 

De richtlijn van de FATF zal in Europese wetgeving moeten worden omgezet. Vervolgens zal het ministerie van Financiën deze wetgeving vertalen in Nederlandse wetgeving. Dit zal waarschijnlijk een uitbreiding worden op de bovenstaande wetgeving.

Note: De VBNL en Bitmymoney hebben hun zorgen geuit over de privacy, omdat identiteitsgegevens verstuurd gaan worden over de gehele wereld, ook naar landen die niet dezelfde privacy wetgeving hebben. Helaas heeft dit niet geleid tot aanpassing van de richtlijn van de FATF. 

Note2: Deze richtlijn geldt alleen voor transacties tussen de Exchanges, dus niet voor het versturen van Bitcoin (en andere valuta) naar prive-wallets.

 

Jaaroverzicht & belasting

De aan- en verkoop van Bitcoin, Ether en Litecoin is vrijgesteld van BTW. Het bezit van bitcoin en andere digitale valuta telt mee met je vermogen. De waarde van alle digitale valuta moet je optellen bij je vermogen.

Elk jaar zet Bitmymoney het jaaroverzicht klaar, uiterlijk op 25 januari. Het jaaroverzicht kun je gebruiken bij je belastingaangifte. Zie de uitleg op bitcoins en belasting.