Support

Privacy beleid van Bitmymoney

Het beschermen van je privacy is erg belangrijk voor Bitmymoney. Wij maken een bewuste afweging tussen privacy en fraudebestrijding.

Dit privacybeleid legt jouw rechten vast en de opslag, openbaarmaking en verwerking van persoonsgegevens.  

Verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt verzameld als je de Bitmymoney website gebruikt, als je een Bitmymoney rekening opent en als je transacties uitvoert met je rekening. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan bestaan uit: naam, e-mailadres, IBAN-rekeningnummers, mobiel telefoonnummer en het documentnummer van je paspoort of rijbewijs. Daarnaast houden we de transacties bij inclusief IP-adres.

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om je onze diensten te kunnen leveren, om support te kunnen bieden en ter identificatie, om fraude te voorkomen en om controles uit te voeren omtrent het witwassen van geld volgens de opgelegde wetgeving.

 

Jouw informatie, publiek of particulier, zal niet worden verkocht, geruild of geschonken aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder je toestemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel van het leveren van de dienst.

 

Cookies

De Bitmymoney website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin je browser gegevens opslaat. Door het gebruik van onze site ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wij proberen het gebruik van cookies tot een minimum te beperken. Bepaalde functionele cookies helpen ons ervoor te zorgen dat onze diensten beter functioneren.

Je zult bij ons geen rechtstreekse integratie van social-media of andere buitenlandse bedrijven tegenkomen.

Bij gebruik van deze site worden de cookies met betrekking tot je sessie en statistische informatie op je computer geplaatst. Bitmymoney maakt voor analytische doeleinden gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met Google Analytics. Je kunt je afmelden voor Google Analytics door hier te klikken.

 

IP-adressen

We verzamelen informatie over je computer, zoals IP-adres, besturingssysteem en browser type. Deze gegevens zijn deels te herleiden naar een individu en worden gebruikt om misbruik te voorkomen en om bijvoorbeeld de juiste taal in te kunnen stellen.

 

Openbaar maken van persoonlijke informatie aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij wij verplicht zijn gegevens te verstrekken bij een gerichte vordering van justitie voor specifieke fraudegevallen of andere misdrijven. Wij zullen niet meewerken aan het niet gericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens.

 

Correspondentie tussen jou en Bitmymoney is vertrouwelijk en mag door geen van beide partijen gepubliceerd of verstrekt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens. Als je je persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen kunt je met ons contact opnemen. Bitmymoney zal je verzoek inwilligen, waar dit niet in strijd is met haar gebruiksvoorwaarden, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Bitmymoney je persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verwerkt.


 

Beveiliging persoonlijke informatie

We hebben beveiligingsmaatregelen ingesteld om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te garanderen en om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of verwijdering. We implementeren diverse veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Deze veiligheidsmaatregelen zijn onder andere: beveiligde mappen en databases om je informatie te beschermen, SSL (Secure Sockets Layered) technologie om ervoor te zorgen dat je gegevens volledig worden versleuteld en veilig worden verzonden over het internet.

Alleen bevoegd personeel van Bitmymoney heeft toegang tot je persoonlijke gegevens, en dit personeel is verplicht de informatie als vertrouwelijk te behandelen. Deze veiligheidsmaatregelen zullen van tijd tot tijd worden herzien in overeenstemming met de wettelijke en technische ontwikkelingen.

 

Bewaren van persoonlijke informatie

We zullen je persoonlijke gegevens uitsluitend bewaren voor zolang het nodig, gelet op de doeleinden beschreven in dit privacy beleid en onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen zullen we de accounts, transacties en persoonlijke gegevens voor ten minste een periode van zeven jaar bewaren.

 

Wijzigen privacy beleid

Onze website, de informatie en functies kunnen worden herzien, gewijzigd, bijgewerkt en / of aangevuld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als we dit privacy beleid wijzigen, zullen wij maatregelen nemen om alle gebruikers te waarschuwen door een bericht te plaatsen op onze site en zal het aangepaste beleid op de website worden geplaatst.


 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op. De klachtenprocedure staat beschreven in onze algemene voorwaarden.