Support

Wanneer ben je een US Person?

Financiële wetgeving in de Verenigde Staten is erg strikt. In tegenstelling tot de meeste landen, raakt de wetgeving ook niet-ingezetenen. Zo is er een kans dat je als US person wordt geclassificeerd en daarmee onder de bescherming van de Amerikaanse wet valt.

Bitmymoney is een Europees bedrijf, dat zich richt op Europese gebruikers. Bitmymoney wil niet voldoen aan de Amerikaanse wetgeving en accepteert derhalve geen Amerikaanse klanten, waar US persons ook onder vallen. Ben je een US person, dan kun je geen gebruik maken van onze diensten. 

Je bent een US person als je aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je bent geboren in of staatsburger dan wel ingezetene van de United States of America (USA);
 2. Je hebt een verblijfplaats, postadres of telefoonnummer in de USA;
 3. Je maakt regelmatig geld over naar de USA;
 4. Je hebt een gemachtigde met een adres in de USA;
 5. Je bent in het bezit van een Green Card of was in het verleden in het bezit van een Green Card;
 6. Je voldoet aan de substantial presence test. Dit betekent fysieke aanwezigheid in de USA gedurende ten minste 31 dagen in het lopende jaar en 183 dagen in de driejaarperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren.
  Voor de 183 dagentest geldt de som van:
  1. Alle dagen waarop je aanwezig was in het lopende jaar;
  2. Een derde van de dagen waarop je aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar;
  3. En een zesde van de dagen waarop je aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.