Support

Afweging zakelijk of prive

Je kunt bitcoins aankopen zakelijk of privé, daarbij zijn verschillende afwegingen te maken. De belastingdienst heeft een overzicht gemaakt hoe en wanneer de Bitcoin worden belast.

Privé

Als je als privé Bitcoin koopt, wordt de waardestijging niet belast. Een belegging in privé wordt in box 3 belast met vermogensrendementsheffing. Hier vind je uitleg over de belasting.

Zakelijk

Als je zakelijk belegt is een eventuele waardestijging belast en kan een eventuele waardedaling ten laste worden gebracht van het resultaat van de onderneming.

 

Eisen zakelijk account

KvK uittreksel

Indien een zakelijke bankrekening wordt gebruikt bij het aankopen van Bitcoin of andere coins, is het noodzakelijk om een KvK-uittreksel op te sturen, zodat wij kunnen controleren dat de identiteit van de natuurlijke persoon die zich heeft geidentificeerd bevoegd is om de zakelijke rekening te gebruiken (de persoon moet zelfstandig bevoegd zijn). 
Indien je gebruik wilt maken van een zakelijke bankrekening kun een e-mail sturen naar support@bitmymoney.com

Toegestane rechtsvormen

Een zakelijke bankrekening mag alleen een eenmanszaak of BV zijn (een stichting, VOF of maatschap mag niet gebruikt worden).

Bevoegd

De Bitmymoney rekening is persoonlijk. Dit betekent dat elke Bitmymoney rekening tot een natuurlijk persoon herleidbaar moet zijn. De natuurlijke persoon die zich identificeert moet overeenkomen met de eigenaar van de bankrekening.

Extra informatie belasting

Als je van een zakelijke bankrekening Bitcoin koopt en verkoopt kunnen winsten en verliezen meetellen. De resultaten van  handelen komen tot uitdrukking in de in de winst-en-verliesrekening.

Als je overweegt te beleggen met geld uit je zakelijke onderneming, kun je dit het beste met je accountant bespreken. Is het voordelig om het geld eerst uit te keren naar privé of kun je het geld beter in de onderneming (BV) beleggen? Wat voor jou optimaal is, hangt niet alleen af van de belastingtarieven, maar ook van het doel van je beleggingen en je risicohouding. Kortom, dit vereist maatwerk.