Support

Afweging zakelijk of prive

Afweging beleggen in BV of in privé

Je kunt Bitcoins aankopen zakelijk of privé, daarbij zijn verschillende afwegingen.

Het kan verstandiger zijn om bitcoins als privé te kopen, aangezien waardestijging dan niet telt als winst en je er geen belasting over hoeft te betalen.

Als je zakelijk belegt is een eventuele waardestijging belast en kan een eventuele waardedaling ten laste worden gebracht van het resultaat van de onderneming.

Als je overweegt te beleggen met geld in je BV, kan je dit het beste met je accountant bespreken. Is het voordelig om het geld eerst uit te keren naar privé of kun je het geld beter in de BV beleggen? Wat voor jou optimaal is, hangt niet alleen af van de belastingtarieven, maar ook van het doel van je beleggingen en je risicohouding. Kortom, dit vereist maatwerk.

Hieronder zijn de afwegingen weergegeven.

Beleggen in privé

Als een DGA (Directeur GrootAandeelhouder) privé wil beleggen, dan moet de eigen BV eerst dividend uitkeren. Uitgaande van een aanmerkelijk belang, wordt de dividenduitkering in box 2 met 25% belast. Dit is als volgt opgebouwd: 15% dividendbelasting in de BV. Daarnaast nog 25% inkomstenbelasting privé over het dividend. Per saldo komt er nog 10% over het uitgekeerde dividend bij. NB. De inkomstenbelasting over dividenden in box 2 bedraagt in 2019 25%, maar dit wordt stapsgewijs verhoogd.

Nadeel van beleggen in privé (als het geld waarmee belegd gaat worden uit de BV gehaald moet worden), is dat het te beleggen vermogen met een vierde afneemt. Het rendement dat behaald wordt met de privé beleggingsportefeuille, wordt in box 3 belast met een vermogensrendementsheffing tegen het tarief van 0,6 - 1,6%. Hier vind je uitleg over het precieze percentage vermogensbelasting.

De BV kan ook een geldlening aan de DGA in privé verstrekken. Met deze lening kan de DGA dan in privé gaan beleggen. De beleggingen en de schuld aan de BV behoren dan tot het box 3-vermogen. Over het netto box 3-vermogen is de DGA in privé dan vermogensbelasting verschuldigd. De betaalde marktconforme rente aan de eigen BV is dan niet aftrekbaar in box 3.

Beleggen in BV

Rendement op beleggingen is belast. Over de gerealiseerde winst wordt winstbelasting geheven.

Beleggen via vrijgestelde beleggingsinstelling

Een DGA kan er ook voor kiezen om te beleggen in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Een VBI betaalt namelijk geen Vpb over de behaalde resultaten. Dividenduitkeringen worden bij de DGA wel belast in box 2 tegen 25% inkomstenbelasting. De VBI is in eerste instantie in het leven geroepen voor grote beleggingsfondsen. Een VBI dient ter collectieve belegging. Dit betekent dat de DGA niet alle aandelen van een VBI mag houden. Een DGA mag een belang hebben van maximaal 90%. Daarnaast mag een VBI alleen beleggen in aandelen, obligaties en futures. Ook mag een VBI spaartegoeden aanhouden. Het aanhouden van een bedrijfspand, onderneming of het verstrekken van een lening aan de aandeelhouders is dus niet toegestaan.