Support

Storten en versturen via netwerk

Ethereum niet storten en versturen via Ethereum-netwerk

Op 21 mei 2020 is de nieuwe wetgeving ingegaan, waardoor Bitmymoney onderdeel wordt van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering). Vanuit de Sanctiewet is Bitmymoney verplicht om vast te kunnen stellen naar wie hun klanten crypto versturen en van wie zij crypto ontvangen.

Doordat een blockchain geen identiteiten bevat, is dit niet eenduidig vast te stellen. Hierdoor heeft Bitmymoney besloten om het versturen en ontvangen van Ethereum via het Ethereumnetwerk niet mogelijk te maken.
 

Ethereum versturen naar een vriend

Je kunt wel altijd Ethereum versturen naar een vriend.