Support

Bitcoin en belasting

Belastingaangifte en Bitcoin, Ether en Litecoin

De aan- en verkoop van Bitcoin en alle andere cryptovaluta zijn vrijgesteld van BTW.

Het bezit van bitcoins wordt door de belastingdienst gezien als vermogen. Bitcoins die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. De belastingdienst spreekt over "bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen". 

In je profielpagina staat een tab belastingaangifte. Daar staan de gegevens voor je belastingaangifte per jaar gerangschikt.
Ook in App vind je je gegevens voor je belastingaangifte onder 'Jaarrapporten' in het menu.

De totale waarde van alle coins moet je in je belastingaangifte optellen bij je vermogen in box 3 'sparen en beleggen'. De totale waarde van je coins bij Bitmymoney over 2019 staan in je account.
Over je totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen (in 2019 € 30.360) moet je vermogensbelasting betalen. 

Peildatum 1 januari

De peildatum voor de belasting is de waarde van je vermogen op 1 januari van het belastingjaar.
Dus voor je belastingaangifte over 2019 geldt de waarde per 1 januari en niet per 31 december 2019.
Het totaal aantal crypto dat je bezat op 1 januari is verder bepalend voor de aangifte.
Hoeveel Bitcoin, Litecoin en Ethereum je bezat bij Bitmymoney staat in het jaaroverzicht. In het totaaloverzicht staat het euro-bedrag per 1 januari dat je moet opgeven. Let op: je moet alle crypto die je in je bezit hebt opgeven. 

Belasting over vermogen: de heffingsgrondslag

Over de grondslag sparen en beleggen (bezittingen minus schulden) boven het heffingsvrije vermogen van € 30.360 betaal je in 2019 belasting.
Je betaalt belasting over een fictief rendement dat de belastingdienst heeft vastgesteld. Er gelden 3 schijven voor 2019, zie onderstaande tabel.

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage theoretisch rendement Inkomsten­belasting over rendement Daadwerkelijke belasting over grondslag
1 Tot en met €71.651 1,935% 30% 0,5805%
2 Vanaf € 71.651 tot en met € 989.737 4,451% 30% 1,3353%
3 Vanaf € 989.737 5,60% 30% 1,68%

De belastingdienst heeft een nogal ingewikkelde pagina opgesteld over deze schijven, zie de schijven en het fictieve rendement. De bovenstaande tabel is de juiste en vereenvoudigde weergave hiervan.

Uiteindelijk betaal je over je totale grondslag sparen en beleggen (vanaf € 30.360) netto 0,5805% tot maximaal netto 1,68% belasting. Het percentage is afhankelijk van hoeveel je bezit, hoe meer je bezit hoe meer belasting je betaalt.

 

Tip voor je belastingaangifte

Doe aangifte

Je bent verplicht om je bezit in crypto, zoals bitcoins aan geven. Als je dit niet doet en je bitcoins en andere crypto worden de komende jaren veel meer waard, kun je je vermogen niet verklaren.

 

Veel gestelde vragen over belasting en crypto

Nee, Bitmymoney geeft geen gegevens door aan de autoriteiten, zoals de belastingdienst. Behalve als een gerechtelijk bevel wordt overhandigd, voor een individuele geval. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om je crypto op te geven bij de belastingdienst.

Bitcoins en andere crypto die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. Hierboven is uitgelegd hoe je je cryptovaluta moet opgeven.

Wanneer je actief handelt in bitcoins, kan de belastingdienst dit aanmerken als actief vermogensbeheer.
Handel je als hobby, dan is er geen probleem.
Handel je dagelijks of voor anderen, laat je dan adviseren om verrassingen te voorkomen.

Loonbelasting wordt alleen geheven over loon. Dus als je je loon uitgekeerd krijgt in Bitcoin (of een andere crypto), zal hier loonbelasting over worden geheven.

De aan- en verkoop van Bitcoin en alle andere cryptovaluta zijn vrijgesteld van BTW.