Support

Bitcoin en belasting

Belastingaangifte en Bitcoin

De aan- en verkoop van Bitcoin en alle andere cryptovaluta zijn vrijgesteld van BTW.

Het bezit van bitcoins wordt door de belastingdienst gezien als vermogen. Bitcoins die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. De belastingdienst spreekt over "bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen". 

In je profielpagina staat een tab belastingaangifte. Daar staan de gegevens voor je belastingaangifte per jaar gerangschikt.
Ook in App vind je je gegevens voor je belastingaangifte onder 'Jaarrapporten' in het menu.

Peildatum 1 januari

De peildatum voor de belasting is de waarde van je vermogen op 1 januari van het belastingjaar.
Dus voor je belastingaangifte over 2023 geldt de waarde per 1 januari en niet per 31 december 2023.

Belasting over vermogen: de heffingsgrondslag

De totale waarde van alle coins moet je in je belastingaangifte optellen bij je vermogen in box 3 'sparen en beleggen'. Over de grondslag sparen en beleggen (bezittingen minus schulden) boven het heffingsvrije vermogen van € 57.000 betaal je in 2023 belasting.

Lees meer in ons artikel over belastingaangifte.

Tips en vragen over je belastingaangifte

Doe aangifte

Je bent verplicht om je bezit in crypto, zoals bitcoins aan geven. Als je dit niet doet en je bitcoins en andere crypto worden de komende jaren veel meer waard, kun je je vermogen niet verklaren.

Geeft Bitmymoney gegevens door aan de belasting?

Nee, Bitmymoney geeft geen gegevens door aan de autoriteiten, zoals de belastingdienst. Behalve als een gerechtelijk bevel wordt overhandigd, voor een individuele geval. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om je crypto op te geven bij de belastingdienst.

Waar vallen Bitcoin en andere crypto onder?

Bitcoins en andere crypto die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. Hierboven is uitgelegd hoe je je cryptovaluta moet opgeven.

Hoe zit het met de belasting als ik actief handel?

Wanneer je actief handelt in bitcoins, kan de belastingdienst dit aanmerken als actief vermogensbeheer.
Handel je als hobby, dan is er geen probleem.
Handel je dagelijks of voor anderen, laat je dan adviseren om verrassingen te voorkomen.

Hoe zit het met loonbelasting en BTW?

Loonbelasting wordt alleen geheven over loon. Dus als je je loon uitgekeerd krijgt in Bitcoin (of een andere crypto), zal hier loonbelasting over worden geheven.
De aan- en verkoop van Bitcoin en alle andere cryptovaluta zijn vrijgesteld van BTW.