Support

Bitcoin en belasting

Belastingaangifte en Bitcoin, Ether en Litecoin

De aan- en verkoop van Bitcoin en alle andere cryptovaluta zijn vrijgesteld van BTW.

Het bezit van bitcoins wordt door de belastingdienst gezien als vermogen. Bitcoins die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. De belastingdienst spreekt over "bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen". Over je totale vermogen (bezittingen minus schulden) moet je vermogensbelasting betalen.

In je profielpagina staat een tab belastingaangifte. Daar staan de gegevens voor je belastingaangifte per jaar gerangschikt.

De totale waarde van alle coins moet je in je belastingaangifte optellen bij je vermogen in box 3 'sparen en beleggen'.
Over je totale vermogen (bezittingen minus schulden) boven de grens van het heffingsvrij vermogen (in 2017 € 25.000) moet je vermogensbelasting betalen. 

De peildatum voor de belasting is de waarde van je vermogen op 1 januari van het belastingjaar.
Dus voor je belastingaangifte over 2017 geldt de waarde per 1 januari en niet per 31 december 2017.
Het aantal bitcoins dat je bezat op 1 januari is verder bepalend voor de aangifte. Bezat je bijvoorbeeld 5 bitcoins op 1 januari 2017, dan tel je € 4.590 op bij je eigen vermogen.

Over het vermogen boven het heffingsvrije vermogen betaal je in 2017 belasting.
Je betaalt belasting over een fictief rendement dat de belastingdienst heeft vastgesteld. Vanaf 2017 gelden er 3 schijven. Lees meer over de schijven en het fictieve rendement.

Uiteindelijk betaal je over je totale vermogen (vanaf € 25.000) netto 0,86% tot maximaal 1,62% belasting.

 

Tips voor je belastingaangifte

1. Doe aangifte

Je bent verplicht om je bezit in crypto, zoals bitcoins aan geven. Als je dit niet doet en je bitcoins worden de komende jaren veel meer waard, kun je je vermogen niet verklaren.

2. Tel al je bitcoins en andere cryptovaluta mee in je eigen vermogen

Bitcoins die je bezit, vallen onder overig eigen vermogen in box 3, sparen en beleggen. Hierboven is uitgelegd hoe je je cryptovaluta moet opgeven.

3. Kijk uit bij actief handelen

Wanneer je actief handelt in bitcoins, kan de belastingdienst dit aanmerken als actief vermogensbeheer.
Handel je als hobby, dan is er geen probleem.
Handel je dagelijks of voor anderen, laat je dan adviseren om verrassingen te voorkomen.

4. Denk ook aan loonbelasting

Laat je je betalen in bitcoins? Hiervoor gelden andere regels. Bitcoins die je ontvangt als salaris gelden als inkomen.