Support

Erfenis en Bitcoin nalaten

Nalatenschap

Wat gebeurt er bij overlijden met de Bitmymoney rekening?

De Bitmymoneyrekening bevat crypto, Bitcoin, Ethereum, Goud en/of Litecoin. De Nederlandse staat ziet dit als vermogen. Bij het overlijden zal dit vermogen onderdeel worden van de erfenis. Naast het erven van fysieke zaken, kun je ook vermogensrechten erven. Juridisch wordt dit overdraagbare aanspraken op “stoffelijk voordeel” (art. 3:6 BW) genoemd. 

Om een erfenis op te kunnen eisen is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Met de verklaring van erfrecht kan de erfgenaam aantonen dat hij/zij recht heeft op de bezittingen in de Bitmymoneyrekening en kan hij/zij toegang krijgen tot de Bitmymoney rekening en zo ook tot de tegoeden op de Bitmymoneyrekening.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

De kosten van een verklaring van erfrecht hangen af van de situatie en verschillen per notaris. Het is verstandig om de prijzen van verschillende notarissen te vragen. 

Wat kan ik zelf doen?

  • Overleg met je erfgenamen, zodat zij weten van het bestaan van de Bitmymoney rekening.
  • Verifieer je account door de verificatie van je ID.