Support

Wat is Ether en wat is Ethereum?

Ethereum en Ether

Ethereum is, na Bitcoin, waarschijnlijk de meest populaire cryptovaluta.

Ether is de naam voor de valuta en Ethereum de naam voor het netwerk of nog beter gezegd het systeem. Bij Bitcoin heet het totale netwerk Bitcoin en heten de coins ook bitcoin.

Ethereum is gebaseerd op blockchain-technologie. Alle cryptocurrencies (crypto verwijst naar de cryptografie die de basis vormt van de beveiliging) gaan uit van de blockchain. De eerste blockchain was Bitcoin met als uitvinder Satoshi Nakamoto. Het principe van een blockchain is dat het alle transacties bevat die ooit gedaan zijn en dat deze transacties onweerlegbaar zijn en nooit kunnen worden teruggedraaid. De transacties worden decentraal en onafhankelijk door het netwerk geverifieerd.

Ethereum whitepaper

Lees de Whitepaper

Verschil Ethereum en Bitcoin

Ethereum en Bitcoin verschillen vooral in elkaar voor wat betreft de toepassingen. De basis is van beide hetzelfde: transacties worden uitgevoerd waarbij een waardeoverdracht plaatsvindt. Bij Bitcoin zijn dit dus bitcoins en wordt waarde overgedragen. Dit is ook bij Ethereum het geval, maar op het Ethereum platform kunnen ontwikkelaars hun eigen gedecentraliseerde applicaties bouwen.

Wat maakt Ethereum mogelijk?

Gedecentraliseerde software-oplossingen

Software die decentraal werkt, leeft in het gehele netwerk. Op dit moment wordt gewerkt aan gedecentraliseerde chatdiensten, cloudopslag, onafhankelijke identificatie enz.

Smart contracts

Een vorm van een gedecentraliseerde software is een zogenaamd smart contract of slim contract. Dit contract wordt ontworpen en gebouwd. Het is net als een normaal contract een overeenkomst, maar bij de uitvoer komen geen mensen aan te pas. Een voorbeeld van een smart contract is een vliegtuigverzekering die uitkeert als er vertraging optreedt en uitkeert aan de reizigers. Alle maatschappijen betalen in het contract en zodra aan de voorwaarden wordt voldaan wordt uitgekeerd.

De flexibele organisatie: DAO

De DAO (Decentralized Autonomous Organization) staat voor een organisatie die niet vanaf bovenaf wordt bestuurd, maar door de aandeelhouders. Degene met een aandeel in de DAO hebben een stem en kunnen stemmen over voorstellen die iedereen kan inbrengen. Hierdoor krijg je de ultieme vorm van democratie.

ICO's / uitgifte van tokens mogelijk maken

Op het Ethereum netwerk kan verder gebouwd worden. Op het Ethereum netwerk is het mogelijk geworden om tokens uit te geven. Deze tokens zijn eigenlijk ook cryptomunten, maar hebben geen eigen blockchain. Ze maken gebruik van het Ethereumnetwerk. De tokens hebben wel een eigen waarde en worden ook verhandeld op beurzen. Een ICO heeft in de meeste gevallen een USP, een uniek selling point.

De prijs en marktwaarde van Ether

Ethereum heeft zichzelf al bewezen door het grote aantal ICO's dat uitgevoerd is op de Ethereum blockchain. Of de huidige marktwaarde van meer dan 250 miljard deze waarde correct weergeeft is moeilijk te zeggen. Je kunt de huidige marktwaarde van Ethereum opzoeken door te zoeken naar 'Market cap Ethereum'.

Belangrijke termen binnen Ethereum

Hier leggen we kort de enkele termen binnen Ether en Ethereum uit. 

ERC20

ERC20 is de technische standaard die wordt gebruikt voor tokens op de Ethereum-blockchain. ERC staat voor Ethereum Request for Comment en 20 is het nummer dat aan dit verzoek is toegewezen, vergelijkbaar met de BIP (Bitcoin Improvement Proposal) bij Bitcoin.

ICO

ICO staat voor Initial Coin Offering en betreft het uitgeven van een Coin op een andere blockchain. Bij een ICO hebben de coins dus geen eigen blockchain en worden het ook tokens genoemd.

GAS

De rekenkracht in het Ethereum netwerk wordt berekend in GAS, GAS wordt als rekeneenheid gebruikt. GAS  is bedoeld als vergoeding voor mining in de Ethereum blockchain en wordt in Ether betaald. 

Solidity

De codetaal waarin de smart contracts van Ethereum worden geprogrammeerd heet Solidity. 

Vitalik Buterin

In 2013 werd Ethereum door Vitalik Buterin gelanceerd. Vitalik wordt als het brein gezien achter Ethereum.