Support

Uitleg Return on Investment (ROI)

ROI

ROI staat voor Return On Investment, je rendement op je investering.

Hoe wordt mijn ROI berekend?

Jouw ROI is je rendement op je investering. Het wordt per jaar berekend. Voor elk jaar krijg je je ROI uitgedrukt in een percentage voor je hele portefeuille, van alle munten bij elkaar.

Meer gekocht

Als je in het jaar meer gekocht hebt, telt dit mee voor je startbedrag.
In dit geval is de totale waarde van je aankopen groter dan je verkopen.
Je hebt dan gedurende het jaar geinvesteerd en deze investering zit aan het eind van het jaar nog in jouw portefeuille.

Meer verkocht

Wanneer je meer geld van je Bitmymoney-account hebt gehaald, dan heb je naast je portefeuillewaarde, die meetelt in je uiteindelijke waarde, ook "winst" buiten ons platform genomen. De Bitcoin zit niet meer in je Bitmymoney account, maar heb je verkocht (of verstuurd).
In dit geval het je meer verkocht en is de totale waarde van jouw verkopen groter dan je aankopen.

Voorbeelden:

Startwaarde € 1.000
Meer gekocht € 500
Eindwaarde € 3.000
In dit geval heb je je geld verdubbeld met een ROI van 100%, je totale investering is € 1.500 en de waarde is € 3.000.

Startwaarde € 1.000
Meer gekocht € 0
Eindwaarde € 3.000
In dit geval heb je je geld verdrievoudigd met een ROI van 300%, je totale investering is € 1.000 en de waarde is € 3.000.

Startwaarde € 1.000
Meer verkocht € 1.000
Eindwaarde € 500
In dit geval heb je een ROI van 150%, is je totale investering € 1.000 en is de waarde € 1.500.

Startwaarde € 1.000
Meer verkocht € 500
Eindwaarde € 0
In dit geval heb je een ROI van -50%, is je totale investering € 1.000 en is de waarde die je hebt opgenomen € 500.


NB

Voor de ROI wordt een deposit beschouwd als een aankoop en een verstuuractie als een verkoop.