Support

Beleid Bitmymoney bij forks

Beleid bij afsplitsingen (forks)

Bitmymoney streeft ernaar om afsplitsingen van een gevoerde cryptocurrency zo af te handelen, dat dit voordeel oplevert voor de Bitmymoney gebruikers. Bitmymoney kan onder voorwaarden munten op de afgesplitste blockchain claimen en verkopen, om de opbrengst naar rato uit te keren aan de gebruiker.

Als een fork wordt aangekondigd, zullen we aan de hand van de markt-adoptie besluiten of we de fork erkennen. Als een fork onvoldoende ondersteuning krijgt en niet op gerenommeerde beurzen wordt verhandeld, zullen wij een dergelijke fork niet claimen en niet uitkeren. De afsplitsing zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  1. Ondersteuning vanuit de community
  2. Nieuwe munt is verhandelbaar op meerdere beurzen
  3. Nieuwe munt heeft voldoende waarde* om de inspanning van claimen en verkopen te rechtvaardigen.

*) richtlijn is dat de munt van de afsplitsing minimaal 5% van de waarde van de originele munt heeft. 

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan zal Bitmymoney de nieuwe munten verkopen en de waarde uitkeren aan de rekeninghouders van de munt op het moment van de splitsing.
Zoals gesteld in de voorwaarden hanteert Bitmymoney een best effort policy op het gebied van forks.

Bitcoin

Bitmymoney volgt het Bitcoin Core ontwikkelteam en zal afsplitsingen die afwijken van Bitcoin Core niet als "Bitcoin" erkennen.

Ethereum en Litecoin

De procedure bij Ethereum en Litecoin is hetzelfde als voor Bitcoin.

Belangrijk

Of Bitmymoney een fork gaat claimen, is uiteindelijk de beslissing van Bitmymoney. Bitmymoney heeft geen verplichting om deel te nemen aan forks.

Werkwijze forks

Als Bitmymoney een fork ondersteunt, is de werkwijze als volgt:

  1. Wij informeren de gebruikers over de aankomende splitsing
  2. Op het moment van de splitsing wordt het tegoed in de munt per gebruiker vastgesteld
  3. Bitmymoney claimt de nieuwe coins en verkoopt deze voor bitcoins (of ethers, of litecoins)
  4. De coins worden op de Bitmymoneyrekening van de gebruikers bijgeschreven