Status nieuwe wetgeving en wat verandert er voor de klant?

30 December 2019 13:52
image


De nieuwe wetgeving over toezicht op cryptobedrijven ligt nu bij de Eerste Kamer. Zodra de eerste kamer het wetsvoorstel heeft geaccordeerd zal de nieuwe wetgeving van kracht worden. 

Bitmymoney gaat de registratie aanvragen bij De Nederlandse Bank (DNB), zodra dit mogelijk is, waarschijnlijk januari/februari 2020. Hierdoor zal Bitmymoney onder toezicht komen van DNB. 

Maatregelen door Bitmymoney

Bitmymoney heeft de meeste maatregelen al genomen om klanten te beschermen en fraude en oplichting te voorkomen. Het aanleveren van ongebruikelijke transacties is nieuw. Hieronder een korte opsomming van de maatregelen.

1. Melden van ongebruikelijke transacties

Cryptobedrijven zijn opgenomen in de lijst van bedrijven die ongebruikelijke transacties moeten gaan melden aan de FIU (Financial Intelligence Unit) in Nederland. Bedrijven die nu al moeten melden zijn juweliers, notarissen, bedrijven die iDEAL verzorgen voor webshops,  advocaten, garagehouders e.d.

2. Ken-je-klant

Dit betekent dat wij de identiteit moeten kennen van de klant. Crypto wordt als verhoogd risico gezien door de autoriteiten wegens de vermeende anonimiteit van de transacties. Alle bitcointransacties zijn zichtbaar, maar niet te koppelen aan een persoon.

3. Transactiemonitoring & herkomst van gelden

Transacties van klanten moeten bewaakt worden en waar nodig moet gevraagd worden naar de herkomst van de gelden (euro’s of Bitcoin) om witwassen te voorkomen.

4. Toetsing van het bestuur op geschiktheid en betrouwbaarheid

Het bestuur van Bitmymoney zal worden getoetst door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze toets is geheel nieuw en wordt tot nu toe alleen op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars toegepast.

image

Wat verandert er voor jou als klant?

Als gebruiker van Bitmymoney zul je er weinig van merken, want we passen veel van deze maatregelen al toe om klanten te beschermen en fraude en oplichting te voorkomen. Misschien zul je je eerder moeten identificeren.
Bitmymoney is van mening dat je voor een klein bedrag Bitcoin moet kunnen kopen, zonder je te identificeren. Voor dit soort transacties is de inbreuk op de privacy niet te rechtvaardigen. Wij doen ons best om de DNB hiervan te overtuigen.