Bekijk in onze video hoe makkelijk het is om crypto te kopen bij...

5 October 2019 11:16


Bekijk in onze video hoe makkelijk het is om crypto te kopen bij Bitmymoney. In dit filmpje laten we zien hoe makkelijk je Ethereum kunt kopen.

Je kunt Bitcoin en Ethereum alleen kopen en verkopen als investering. 

Litecoin en Ethereum kunnen niet gestort worden of verstuurd:

Op 21 mei is de nieuwe wetgeving ingegaan, waardoor Bitmymoney onderdeel wordt van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering). Vanuit de Sanctiewet is Bitmymoney verplicht om vast te kunnen stellen naar wie hun klanten crypto versturen en van wie zij crypto ontvangen. Doordat een blockchain geen identiteiten bevat, is dit niet eenduidig vast te stellen. Hierdoor heeft Bitmymoney besloten om het versturen en ontvangen van Ethereum en Litecoin niet mogelijk te maken. Ethereum en Litecoin kunnen alleen als investering worden aangekocht en verkocht.