Ask Me Anything (AMA)

20 March 2020 10:53
imageIvm het Corona virus werken de medewerkers van Bitmymoney zoveel mogelijk op afstand. Daarom zullen we jullie voorlopig informeren via de nieuwsbrief en de nieuwssectie in de APP. 

Je wordt via de App geïnformeerd over de volgende live AMA.